Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TRUNG TÂY NGUYÊN

Tên tiếng Anh: TRUNG TAY NGUYEN INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: TRUNG TAY NGUYEN INDUSTRY ISC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp 3603658517, đăng ký lần đầu 26/07/2019

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng ( Hai mươi tỷ đồng)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 54, KP 1, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Số điện thoại: 02513.811.511            Fax:

Website: www.ttnindustrials.com

Văn Phòng Cho Thuê tại Biên Hòa